Игри на карти

Към главната страница


Хиляда

Играе се с тесте от 24 карти, силата на отделните карти е като при сантасе (66)

Играят двама души. Всеки получава по шест карти. Останалите карти остават в колодата. Започва противникът на раздаващия като хвърля произволна карта. Отговарянето по боя е задължително. Ако няма от играната боя, цакането с коз е задължително. Не е задължително качването. Този, който прибере взятката, първи тегли една карта от колодата. Този играч може да обяви и мариаж (поп и дама от една боя):

Играе се винаги една от картите от мариажа. Боята на мариажа става и коз до края на играта или до следващо обявяване на мариаж.

Разиграването продължава докато не свършат картите в колодата и в ръцете. Пресмятат се точките от взятките и от обявените мариажи. Играта приключва, когато един от партньорите набере 1000 точки.

Нагоре


Бонжур, мадам! Пардон, мосю!

Броят на участниците не е ограничен, може да се играе с произволен брой карти.

Картите се рапределят по равно между всички играчи. Те не трябва да се гледат. Този, който е на ред взема най-горната карта от купчинката си и я хвърля на масата с лице нагоре. Ако това е поп играчът трябва да му отдаде чест, ако е дама - да й каже "Бонжур, мадам!", на валето да каже "Пардон, мосю!", а при асо да пляска с ръце. Ако играчът се обърка, той взема всички карти, които са на масата. Побеждава този, който свърши пръв картите си.

Нагоре


Домино

Участниците са три и повече. Картите - тесте от 52 карти. Всеки участник получава по седем карти. Останалите карти остават в колодата, от която раздаващият взема горната и я слага на масата с лице нагоре. Играта продължава седящият от ляво. Той може да сложи една или повече карти от тези, които държи в ръка, като съблюдава възходящия или низходящия ред. Боята няма значение. Например, раздаващият е открил с дама. Следващият играч слага върху нея или вале, десятка и т.н. по низходящ ред, или поп, асо, двойка и т.н. по възходящ ред. Асото е преходна карта. Когато всички възможности са изчерпани, играчът тегли от колодата. Ако новата карта е подходяща за изхвърляне (следва започнатата подредба), играчът може да я използва и да продължи играта. В противен случай, я оставя в ръка. След това започва играта следващия играч.

Целта на играта е да се освободиш от всички карти в ръка. След като се изчерпа колодата, играчите продължават разиграването. Този, който не може да направи ход обявява пас. Да се пасува нарочно е забранено.

Нагоре